Operasyonlarınız, tedarik zincirleriniz ve kalite yönetim sistemlerinizdeki içsel riski tanımlamanıza ve azaltmanıza olanak tanır.

Ürün ve hizmetlerinizin kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve performans standartlarını nasıl karşıladığını ve aştığını değerlendirmek.

Hammaddelerinizin, ürünlerinizin ve varlıklarınızın özelliklerini, değerini ve güvenliğini doğrulamak.

Ürün ve hizmetlerinizin tüm güvenilir harici ve dahili standartları karşıladığını resmi olarak onaylar.

teknik denetim, teknik denetleme